Tekenwerk

Alles valt of staat met een goede bouwtekening.


Vermo maakt dan ook voor elk vloerverwarmingsysteem een verlegplan met een duidelijk leidingenverloop zodat ook in een veel later stadium, zoals bijvoorbeeld een verbouwing / aanpassing u exact weet waar u rekening mee dient te houden.

Als er wijzigingen zijn, of indien er in de bouw tijdens de aanleg van de vloerverwarming aanpassingen noodzakelijk zijn dient dit natuurlijk ook op tekening te worden aangepast. 

Wij maken voor u (bij opdracht) dan ook bij geringe wijzigingen een revisietekening zonder extra kosten!

Ook als u niet over een DWG (AutoCad) tekening beschikt kunnen wij u hierin vaak toch voorzien.