Home » Privacyverklaring

Privacy beleid Vermo Vloerverwarming B.V.

Respect
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, zorgvuldig wordt behandeld. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt.
Op deze pagina verschaffen wij de informatie omtrent welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u exact wat onze werkwijze is. Dit privacy beleid is van toepassing op de leveringen en diensten van Vermo B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vermo B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het volledige privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand.
Na invulling door u van een contact- en of een aanvraagformulier op de website worden de gegevens bewaard naar gelang het belang van bewaren. Standaard hanteren we een bewaartermijn van 7 jaar, doch alleen bij verstrekte opdrachten. Al deze gegevens worden bewaard op een externe databank. Na invulling van uw persoonsgegevens worden deze enkel gebruikt t.b.v. de uitvoering van de door u geplaatste bestelling/opdracht. U geeft hierbij tevens toestemming om uw gegevens welke benodigd zijn voor uitvoering van de door ons uitbestede werkzaamheden aan de desbetreffende partijen door te geven met dien verstande dat enkel en alleen de daadwerkelijk benodigde gegevens worden doorgestuurd. Onze onderaannemers/leveranciers dienen onze privacyverklaring te respecteren zich hieraan te conformeren.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde Cloud servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website, zodat we de website en eventuele andere diensten, kunnen verbeteren.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het eventuele debiteurnummer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie uit de website wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van data ten behoeve van analyses en uit te voeren werkzaamheden door onze onderaannemers, zoals eerder beschreven. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

In het bijzonder:
Indien u foto’s naar ons toe stuurt dan geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van deze foto’s op onze website, facebook, LinkedIn en andere sociale media. Mocht u geen toestemming wensen te geven dan dient u dit te melden bij het toesturen.

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Vermo Vloerverwarmingsystemen B.V. Belder 30, 4704 RK
Tel : 0165-547607
Email : info@vermo.nl
Website : www.vermo.nl